dimba.ee

toode(t) - 0,00

Ostutingimused

Kaubamärgid
Sooduspakkumised

 

Ostutingimused

1. Müügitingimuste kehtivus

 1. Müügitingimused kehtivad Dimba.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Dimba Textile OÜ (edaspidi Dimba.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
 2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Dimba.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
 3. Dimba.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse Dimba.ee veebilehel.

2. Hinnad

 1. Kõik Dimba.ee veebipoes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
 2. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni.
 3. Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Dimba.ee vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
 4. Dimba.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse Dimba.ee veebilehel.

3. Ostukorv ja tellimuse sooritamine

 1. Lisage soovitud tooted ostukorvi.
 2. Tellimuse vormistamiseks vajutage ostukorvis lingile „Telliˮ.
 3. Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Esita tellimusˮ. Seejärel koostatakse teile tellimuse kinnitus/arve ja saadetakse teie e-posti aadressile.
 4. Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
 5. Dimba.ee veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E−R 9:00−17:00.
 6. Tellimuse eest tasutakse tellimuse kinnituse/arve alusel pangaülekandega.

4. Müügilepingu jõustumine 

 1. Kauba müügilepinguga kohustub Dimba.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või Dimba.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikts omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub Dimba.ee’le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
 2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 24 tunni möödudes alates tellimuse vormistamisest.
 3. Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Dimba.ee pangakontole.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

  TÄHELEPANU! ERIOLUKORRA TÕTTU VÕIVAD TARNED JÕUDA TEIENI TAVAPÄRASEST PIKEMA AJA JOOKSUL! (Ostutingimused 5.4) 

 1. Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib Dimba.ee tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
 2. E-poest tellitud tooted toimetatakse Eestisiseselt 1-3/Soome 2-5 tööpäeva jooksul tellijale tellimuse summa laekumisest Dimba Textile Oü pangakontole.(Erandjuhtudel maksimaalne transpordiaeg 14 tööpäeva nt.riigipühad ja kollektiivpuhkus)
 3. Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
 4. Dimba.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Dimba.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

 1. Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Tagastada ei ole võimalik Tellija soovist lähtuvalt lõigatud kangatükki (VÕS § 56 lg 1) ega Tarbija jaoks spetsiaalselt valmistatud toodet.Kui Tarbija sellise toote siiski tagastab, siis Dimba Textile OÜ ei ole kohustatud sellist tagastust vastu võtma.
 2. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
 3. Kauba tagastamiseks tuleb Tarbijal esitada Kauba ostust taganemise avaldus vabas vormis e-posti aadressile info@dimba.ee hiljemalt 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
 4. Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
 5. Tarbija ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui Dimba.ee on nõustunud kaubale ise järele tulema.
 6. Dimba.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea dimba.ee Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

7. Vääramatu jõud

 1. Dimba.ee ei vastuta Tarbijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida dimba.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

 1. Kliendi isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.
 2. Dimba.ee kogub Tarbija isikuandmeid kliendikonto loomisel ja/või tellimuse vormistamisel.
 3. Töödeldavad isikuandmed on Tarbija nimi, e-posti aadress, mobiiltelefoni number ja tarbimiseelistused.
 4. Dimba.ee kasutab isikuandmeid Tarbijale teenuste osutamiseks, edasi arendamiseks ja personaliseerimiseks. Nimetatud teenuste all tuleb eelkõige silmas pidada dimba.ee veebisaidil Tarbijatele kaupade müüki ja personaliseeritud pakkumiste korraldamist.
 5. Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid ning edastada logistikapartnerile vajalikke andmeid kauba kohaletoimetamiseks.
 6. Dimba.ee’l on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
 7. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks. 
 8. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud nõusoleku dimba.ee veebilehel.
 9. Dimba.ee ei edasta Kliendi kohta saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele.

9. Pretensioonide esitamise kord

 1. Dimba.ee vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
 2. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul dimba.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
 3. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
 4. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad dimba.ee ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab dimba.ee.
 5. Dimba.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
 6. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile info@dimba.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
 7. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
 8. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
 9. Tarbijal on õigus nõuda dimba.ee veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui dimba.ee veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, dimba.ee veebipood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

10. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

 
 1. Kui dimba.ee on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus dimba.ee pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

 

 

Dimba.ee veebipoodi haldab Dimba Textile OÜ (registrikood 14329502).

Ettevõtte kontaktandmed:

Nõlvaku 2, Muraste küla, Harku vald, 76905, Eesti

Telefon: 580 51 580 (tööpäevadel 10.00- 17.00 GMT+2)

e-post: info@dimba.ee (vastame hiljemalt 24h möödudes)